EGLANTINA N. TOLA Përkthyese & Interprete e çertifikuar

Marrim përsipër përkthimin dhe noterizimin (zyrtarizimin) e dokumenteve tuaj që do të depozitoni tek autoritetet publike greke, tendera në ASEP (Këshilli i Lartë i Përzgjedhjes së Personelit), ashtu si edhe dokumente që nevojitet të depozitoni tek konsullata shqiptare në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Athinë si: çertifikata të gjendjes civile, epikriza, përkthime etj.

Marrim përsipër gjithashtu noterizimin e dokumenteve tuaja pranë Gjendjes Civile të Athinës, Ministrisë së Drejtësisë ose Ministrisë së Jashtme.EGLANTINA N. TOLA

Assistant Manager

Përkthyese & Interprete e çertifikuar

në Gjykatën e Athinës

PËRKTHIME ZYRTARE

Shqip-Greqisht, Greqisht-Shqip, Anglisht-Shqip, Anglisht-Greqisht

Përkthimet janë ekuivalente me ato të Ministrisë së Jashtme, të njohura zyrtarisht nga qeveria greke në përputhje me Dekretin Presidencial nr. 169/2002 dhe dokumenteve të Ministrisë së Brendshme.

Përkthejmë tekste që i përkasin një game të gjerë çështjesh, duke përfshirë:

Arsimi

Ligjore (te gjitha fushat)

Shkenc?re

Çertifikata të çdo lloji

Mjekësore dhe paramjekësore

Vërtetime shkollorë/ nota / njehsim diplome

Letërsi dhe të ndryshme

Vendime gjyqësore

Marketing/ site/ reklama

Prokura

Ekonomike

Kontrata Teknologjike dhe Industriale

Bilance biznesi

Telekomunikacion

Turizëm.

Marrim përsipër përkthimin dhe noterizimin (zyrtarizimin) e dokumenteve tuaj që do të depozitoni tek autoritetet publike greke, tendera në ASEP (Këshilli i Lartë i Përzgjedhjes së Personelit), ashtu si edhe dokumente që nevojitet të depozitoni tek konsullata shqiptare në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Athinë si: çertifikata të gjendjes civile, epikriza, përkthime etj.

Marrim përsipër gjithashtu noterizimin e dokumenteve tuaja pranë Gjendjes Civile të Athinës, Ministrisë së Drejtësisë ose Ministrisë së Jashtme.Tel: +30 210 3621415 Fax: +30 210 3623308 Cel: +30 694 728 6856

E-mail: tina.tola.uni@gmail.com

tola@dedeslaw.gr Site: www.dedeslaw.gr

13 Tetor 2017

FOTO GALERI


  • Organizata e emigrantëve “Arogji-Përkrahja”në 3 vjetorin e krijimit

  • SHQIPËRI-FRANCË: 1-0

  • “Vatra Labe” nderon mikun e shqiptarëve, shkrimtarin Dinos Kubatis

  • Qarkorja e re: Siguracioni dhe të ardhurat, pikat kyçe për lejet e qëndrimit

  • Shqipëri-Kosovë, mbledhja e përbashkët në Tiranë

  • Koferenca e Federatës së Shoqatave Shqiptare në Greqi

  • PREZANTIM LIBRI NE DETROIT

  • album2